top of page
Industrial Designer

על הלוגושם המרכז הוא 'מי שאני', שם שמביא לידי ביטוי את העיקרון עליו אנחנו נלחמים: לכל אדם הזכות להיות מי שהוא. את עקרון זה מייצג גם הלוגו. את הלוגו עיצב אמרי קלמן, יו"ר האגודה למען הלהט"ב לשעבר ופעיל ותיק של הקהילה. הסמל חלקו החיצוני אפור וחלקו הפנימי צבעוני. מרכז הפרח הצבעוני מסמל את שורש הצמיחה, שלעולם ישאר בצבעו הייחודי אל מול הקצוות המטושטשים, שלפעמים יכולים להראות חסרי חיים וצבע. כמו הפרח, גם במרכז אנחנו מאמינים שאף טיפול בעולם לא יכול למחוק את 'מישאני' ולשנות את האדם, אלא רק לגעת בקצוות שלו. וכמו הפרח, אנחנו מלאי אמונה שהחלק החי באדם, אותו חלק שלעולם לא יאפיר, ילך ויתפשט חזרה עד שכולו יפרח בחזרה בצבעו המקורי.

bottom of page