top of page
pexels-cottonbro-4100655.jpg

איך אדע לזהות?


פעמים ואנשים קרובים לנו, שרוצים את טובתנו וכוונותיהם טובות, מכווינים אותנו אל 'טיפולי' המרה ללא ידיעתנו. לא מספיק שאיש הטיפול אליו הלכתי הוא בעל תעודות ויש לו הכשרה פסיכולוגית, פסיכיאטרית או של סוציאלית! לצערנו אף אנשים שמבינים את הנזק של הטיפול משתמשים בתואר שלהם כדי לבצע 'טיפול' המרה. אם כן, אם כוונות טובות של הסובבים אותנו אינן מספיקות ואם תעודה רשמית גם היא אינה ערובה מספקת, מה הם האינדיקציות לכך שאני בטיפול המרה?
 

Young Man in Therapyראשית, טיפול המרה הוא מכוון מטרה ספציפית. בטיפול כזה הבעיה היא הנטייה המינית והביטוי החיצוני שלה, והשאיפה של הטיפול היא התמודדות איתן. לכן השאלה הראשונה שיש לשאול היא למה אני בטיפול, מה היא הבעיה אותה אני מנסה לפתור. אם התשובה היא כדי לשנות את הנטייה המינית שלכם, אז אתם נמצאים בטיפול המרה. טיפול טוב, אפילו כשהוא מתייחס לנטייה כאל קושי, שם לעצמו כמטרה למצוא את השלווה והתפקוד התקין שלכם. לא מדובר בטיפול קוסמטיקאי בו אדם מסיר נטייה או התנהגות מדרכו, אלא פילוס דרך, יחד עם המטפל, אל עבר עתיד טוב למטופל. אכן, פעמים ובין האורח חיים של המטופל לבין נטייתו המינית או המגדרית ישנו מתח, אך טיפול טוב יציב כמטרה לגשר על המתח, לא למחוק את הנטייה המינית ואת האורח חיים של המטופל


זכרו! הנטייה המינית שלכם אינה התנהגות סוררת. 'טיפול' בנטייה על ידי שיטות הלקוחות מתחומים פתולוגיים (טיפול פתולוגי הוא טיפול שמתמודד עם התנהגות שפוגעת בתפקוד האדם) כמו התמכרות, נטייה לפשיעה או לקות חמורה, אינם הדרך לעבוד על הפער בין נטיית הלב לבין החיים עצמם, אלא דרך מחוכמת יותר לדחות את הפתרון ועל הדרך לפגוע במטופל, כלומר, בכם. 

 

bottom of page