top of page
pexels-cottonbro-4100655.jpg

הסיפור של שי"ההמרה הביאה אותי לשפל הנמוך ביותר בחיי, והייתי מוכן למסור את הנפש" | מאוחר יותר הבנתי שאחרים עברו גם כן אותן חוויות רעות של המרה כושלת, ושזה נפוץ הרבה יותר, יותר מדי"שי מדבר על ההבנה שהיתה לו על עצמו בהיותו נער- שהוא שונה, ושיש לו בעיה שהצריכה פתרון. הפתרון שאליו חתר במשך שנים, ביוזמתו, היה ההמרה. לאחר שהגיע כמעט למצב בו הוא מאבד את חייו, שי מקדיש היום את זמנו ומרצו להילחם בהמרה הכושלת והשקרית, ובניצול הכספי והמיני שהיא לרוב טומנת בחובה.

 
לעדויות נוספות:

 

bottom of page