top of page
pexels-cottonbro-4100417.jpg

על 'טיפולי' המרה


רבים.ות מהצעירים.ות, כשהם מגלים שהם נמשכים לבני מינם, נכנסים לחרדה:
"מה יגידו עלי? מה אעשה מעכשיו?",
"מה זה אומר עלי?".

במקרים רבים הסביבה הקרובה אינה תומכת, או גרוע מכך, פועלת במכוון 'להחזיר לתלם' את הילד.
כל אלו באופן טבעי מעוררים רצון לדעת אם ניתן להשתנות, אם אפשר 'לצאת מזה' וכיצד. 

לתוך חוסר הוודאות, סימני השאלה, הפחדים והחששות, מנסים להיכנס סוכני "המרה".
חיפוש ברשת מעלה שישנם ארגונים שאכן מנסים לעשות זאת. תחת שמות ניטרליים והצגת מצג שווא של דאגה "למטופל", מוצעים "טיפולים" ארכאיים והזויים ולעיתים אף שימוש בפרקטיקות לכאורה דתיות.
הדבר כמובן מתאים לאותם אנשים שמחפשים את אותה "דרך החוצה". באתרים שלהם יכול אדם לקרוא על שפע טיפולים שתפקידם זהה:
לשנות את הנטייה המינית של האדם.
המטרה דומה, אך השיטות מגוונות: חלקם מציעים סדנאות גבריות, אחרים טיפול בטראמות מיניות, ואחרים בכלל מתמקדים 'בהתמכרות' שיש בנטייה.
כמובן שחלק רב מה'מטפלים' אינם בעלי רישיון לטפל, ועושים זאת בניגוד לחוק ולאתיקה המקובלת. 

Young Man in Therapyבדרך כלל באותם אתרים ניתן לקרוא רק על ה'הצלחות' של הטיפול, ומועלמים הסיכונים שיש בטיפול. הסיכונים הם מגוונים. ראשית, עצם הניסיון לשנות את הנטייה מינית מעמיק את הניכור בין האדם לעצמו. בנוסף, עקב השרלטנות של חלק מהמטפלים השיטות בהם הם פועלים יכולות לסכן את המטופל. לבסוף, היום כבר ידוע שמסגרת 'דיסקרטית' זו מזמינה פגיעות רבות במטופלים מצד המטפלים, פגיעות שמנצלות את חולשתם של המטופלים.
הסכנות והפגיעות המוכחות ממקרים קודמים ( אובדנות, חרדות, דכאון, שנאה עצמית), מוסתרות היטב מה"מטופלים".
כל זה הוא רק חלק קטן מהתופעות שעולות בעדויות של משתתפי "טיפולי" ההמרה.

אם כן, מה הוא בדיוק טיפול המרה? כיצד אדע שאני באחד כזה? מה דעת ההלכה והיהדות על טיפולים אלה? אם תרצו לקרוא עוד, שלל תכנים, בלוגים וכתבות בנושא נמצאים לפניכם.

bottom of page