top of page
pexels-cottonbro-4100655.jpg

רפאל פוליסוקהמטפל הטיח בי בצעקות: "אתה חתיכת חוצפן, אתה יודע, אחרי שלושה חודשים אתה רוצה להשתנות?, יש אנשים שהם עשר שנים ב'טיפול' ושום דבר לא זז אצלם. אין לך טיפת כוח רצון. לכן אתה אף פעם לא תשתנה". | בוקר אחד אני מסתכל על עצמי במראה ואני רואה דמות שהיא צל של מה שהייתי"

כל עולמו של רפאל, החברים, הישיבה, בני עקיבא, העתיד וכל החלומות - כולם עמדו תלויים על חוט הסערה של ההמרה והבטחותיה. ההבנה שאותה דאגה החברה החרד"לית להזכיר לו חדשות לבקרים - שאילולי ישתנה יעלמו כל אלו כלא היו - הניעה אותו להיכנס לטיפול בכל כוחו. רפאל כיום פעיל בקהילה הדתית הגאה ולוחם בשקר ההמרה תוך הצבתה של אלטרנטיבה להט"בית דתית, הלכתית וגאה גם יחד.

 
לעדויות נוספות:

 

bottom of page