top of page
Paper Triangles

כנס נפש גאה
בגוף בריא 6

מהמרה
להרמה

סוגיות טיפוליות בנפגעי 'טיפולי' המרה
מרכז קהילתי קלישר 5 - תל אביב - יפו |
16-17/12/21 | 18:00

%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C_edited.png
Paper Trianglesעל הכנס:

ממשקים טיפוליים בין ניסיונות המרה לבין טיפול מאשש זהות בלהט"ב
כנס 'המרה להרמה' עוסק בממשק המעשי והיום־יומי שבין ניסיונות המרה לבין טיפולים פסיכולוגיים מקובלים, במיוחד במעברים הקיימים לעיתים בין הטיפולים. מטופל עלול לבחור בניסיון המרה כ'טיפול משלים' או לאחר שלא מצא אפיק שעומד בציפיותיו, בעיקר סביב הזהות הדתית, בטיפול המקובל. במובן זה, נדרשים א.נשי הטיפול, להכיר לעומק את המכשולים שעלולים להתעורר בעבודה עם מי שחש קונפליקט סביב הזהות המינית ומבקש לשנותה, על מנת לשמר את הטיפול, ולמנוע את זליגתו אל ניסיון ההמרה. תהליך זה הוא דו כיווני – ואל הטיפול המקובל מגיעים לא מעט נפגעי המרה, שלהם מאפיינים ייחודיים, שגם אותם יש על המטפלים.ות להכיר. 
מטרת הכנס היא להעמיק את ההבנה בדבר מופעיהם השונים של נסיונות ההמרה, ובכלל זה, גם היכרות עם מציאות של המרה, או מה שניתן לכנות, נסיונות המרה עקיפים. העלאת המודעות למעברים בין ניסיונות ההמרה לטיפולים, וכמובן, הבנת הקשיים שגורמים ניסיונות ההמרה , ועידוד העיסוק בסוגיה ברמה המחקרית, הטיפולית והמעשית – על מנת לסייע לטיפול בנפגעי.ות המרה.


 

pexels-cottonbro-4100417.jpg
Paper Trianglesלוז הכנס:

יום חמישי 16.12

18:00 - התכנסות וכיבוד קל.

19:00 - סיפורי המרה - הצד שלא הכרתםן. פאנל בהנחיית דפנה גרינר. משתתפיםות:
הרבנית מלכה פיוטרקובסקי, שי ברמסון – יו"ר חברותא וניצול "טיפולי" המרה. בתיה דיקשטיין - חרדית לשעבר, סטודנטית לעבודה סוציאלית ושורדת "טיפול" המרה, אמיר חאג' יחיא - פעיל למען זכויות להט"ב בכלל, וטרנסים.ות בפרט בחברה הערבית.
 
יום שישי 17.12

8:30 - התכנסות

9:00-9:45 - פרקטיקה הכרתית בטיפול בקהילת הלהטב״ק – ד"ר שחר גלוברמן – פסיכולוג קליני, מטפל בקליניקה הגאה.

9:45-10:30 - הקשר הלא מדובר בין "טיפולי" המרה לפגיעות מיניות – נתנאל שלר - מנכ"ל חברותא, וודפנה גרינר - מנהלת הקליניקה הגאה

10:30-11:10 - הפסקה וכיבוד קל

11:10-12:00 - התבוננות פסיכולוגית על "טיפולי" המרה דרך הסרט "הטיפול" -   צבי לנדסמן – במאי הסרט, בשיתוף מטפל.ת 

12:00 - הדיאלוג הפנימי עם המרה, השלמה ומה שבינהם - פרופ' אורית אבישי, חוקרת סוציולוגיה, נשים ומגדר, אונ' פורדהם (הרצאה מקוונת)

12:45 - סיום

 

Paper Triangles

כנס נפש גאה בגוף בריא 6
מהמרה
להרמה

סוגיות טיפוליות בנפגעי 'טיפולי' המרה
מרכז קהילתי קלישר 5 - תל אביב - יפו |
16-17/12/21 | 18:00

*לא תותר כניסה ללא הרשמה מראש.
** האירוע יתקיים בהתאם להוראות משרד הבריאות.
***ההזמנה הינה אישית בלבד ולא ניתנת להעברה והפצה.

הכנס בהובלת:

תל.png
לוגו חברותא (2).png
הורדה_edited.png
bottom of page