pexels-cottonbro-4100655.jpg

קיר עדויות

רפאל קאבר.png

רפאל פוליסוק - בקרוב

"בוקר אחד אני מסתכל על עצמי במראה ואני רואה דמות שהיא צל של מה שהייתי"

אוהד פינצ'בסקי.png

אוהד פינצ'בסקי - בקרוב

"הוא ישר הדגיש 'זה לא טיפולי המרה' אבל הוא רוצה לשנות את הנטייה המינית שלי"

ערן ארגמן.png

ערן ארגמן - בקרוב

בקרוב

אליאור בן יוסף.png

אליאור מור יוסף - בקרוב

בקרוב

מתיו שורקה.png

מתיו שורקה (Mathew Shurka- בקרוב

בקרוב