top of page
pexels-cottonbro-4100655.jpg

המרה וטרנסהמרה וטרנס


טענה פופוליסטית (ויש להגיד, גם מסוכנת) של סוכני המרה, היא שארגוני הקהילה צבועים. הם שואלים: למה טיפולי המרה צרכים להיאסר בחוק, אבל טיפולים לשינוי מין מותרים ואף מקבלים עידוד? אני חושב שזו שאלה שרבים שואלים ואולי טוב לענות עליה מעט באריכות אחת ולתמיד. קודם כל צריך לדייק מושגים. המושג שינוי מין הוא מטעה ולכן כבר לא בשימוש. המינוח המקצועי הוא טיפול להתאמה מגדרית. טיפול שכזה פועל לקרב בין הזהות המגדרית של המטופל להופעה החיצונית שלו ומאפייניו הפיזיולוגיים ובכך לצמצם את הפער (דיספוריה, בשפה המקצועית) שבין תחושה זו לגילוייה בפועל. אחרי שזה נאמר, בוא ניגש להשוואה.

בעקרון, התשובה הפשוטה היא שהראשון אפשרי והשני לא. כאמור, המונח התקין הוא התאמה מגדרית, ואם אדם מזדהה כחלק ממגדר מסוים הוא יבצע התאמות שונות כדי למקסם את ההתאמה בין הנתונים איתם נולד לבין התחושה הפנימית שלו, שמעוגנת בתודעה העצמית שלו. מחקרים הראו פעם אחר פעם שטיפולים אלה הם מצילי חיים ויעילים בשיפור רמת חייהם של טרנסים. חזרה לטיפולי המרה: אם כן, הבעיה בהם היא לא בכך שהם דורשים לשנות את הנטייה מינית של האדם, אלא ראשית כל כי הם פשוט לא עובדים. מחקרים מראים שטיפולי המרה אף גורמים נזק, ומסיבות אלה (שהן בהחלט מספיקות) יש לאסור את ההמרה המינית ולאשר (ואף לעודד) את ההתאמה המגדרית. עניין הנזק הוא משמעותי: הטיפולים מלווים תמיד בנזקים למטופל. נזקים לא פשוטים. אז אין הרבה יסוד להשוואה, טיפולי המרה פסולים כי הם לא עובדים ועושים נזק, ותהליך של התאמה מגדרית עובד ומביא ברכה אז הוא טוב. 

אז מה כן כדאי לעשות? כמובן שאם נטייה מינית היא עניין חתום ובלתי ניתן לשינוי, אז ההליך הנכון הוא ללמוד איך לחיות בשלום עם מי שאני (כשמו של המרכז) ולא להעמיק את הקושי על ידי 'טיפולים' שונים. כאן יש באמת הבדל בין ההליכים: נטייה מינית היא עניין נתון, וצריך ללמוד איך לחיות בשלום בין הזהויות של האדם לבין הנטייה הזו, עד שהיא נהפכת בעצמה לזהות מינית. לעומת זאת, מראה חיצוני ופיזיולוגי נתון לשינוי, וניתן ואף רצוי לפעול שישקף את רצונו של המטופל. הליך של התאמה מגדרית הוא הליך של העצמה אישית ורובד חשוב בחיבור עצמי נכון יותר. אם הגענו עד לכאן, אז בעצם ברור שלא רק שלא מדובר בהפכים אלא ממש מדובר בהליכים דומים עם עקרון זהה: היה אתה, והיה בהליך שיעזור לך לחיות בשלום עם מצב זה. טיפולי המרה לא עונים לעקרון הזה אבל תהליך של התאמה מגדרית כן.
 

bottom of page