top of page
Audience and Lecturer

הדרכההמרכז למאבק בהמרה מעביר הרצאות רבות למרכזי חינוך, אוניברסיטאות אנשי חינוך ולקבוצות שונות.
 


הרצאת 'כך ניצלתי מהפרקטיקה':

במסגרת ההרצאה ניצול.ת 'טיפולי' המרה מספר את סיפורו האישי וחושף את הקהל לפרקטיקת טיפולי ההמרה אשר עבר, על האתגרים, ההתמודדויות והקשיים שעוד מלווים אותו כתוצאה מהטיפול. ההרצאה פתוחה לכל אורכה לשאלות מהקהל - ההרצה מתאימה לקבוצות קטנות וגדולות.

 


הרצאת 'פרקטיקת ההמרה':

במסגרת ההרצאה פעיל.ת המרכז יספר על התהליך שארגוני ההמרה עשו בישראל ועל התהליך מנגד שהלך וגדל - ההרצאה מתאימה לאנשי חינוך והוראה ולקבוצות קטנות וגדולות.

 


הרצאת 'טיפולי המראה':

במסגרת ההרצאה פעיל.ת המרכז יספר כיצד ניצולי 'טיפולי' המרה מתמודדים עם הקושי ש'הטיפול' הותיר להם כיצד עולמם השתנה מהטיפול בהיבט המוסרי, החינוכי והחברתי - ההרצאה מתאימה לסטודנטים, אנשי חינוך והוראה ולקבוצות קטנות וגדולות.

 

להזמנת הרצאה

הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם. תודה!

bottom of page