top of page
pexels-cottonbro-4100655.jpg

פתיחת קריאההמרכז למאבק בהמרה הינו מרכז אקטיביסטי מבית ארגון 'חברותא' ששם לעצמו כמטרה להילחם ולמגר את הפרקטיקות המכונות 'טיפולי המרה'.

בישראל היום ישנם עשרות "מטפלים" ומאות "מטופלים" בתעשייה המטעה והמרמה הזו ששאיפתה הראשית היא שינוי הנטייה המינית של המטופל.ת על ידי מחיקת זהותו המינית והמגדרית. המרכז קורא לקול אחר, שמכיר בהיות האדם מי שהוא ויצירת טיפול שמטרתו השלמת האדם עם זהותו השלמה: מינית, מגדרית או דתית. המרכז אף פועל ליצירת מדיניות פעולה של הזרועה המחוקקת והמבצעת כדי למגר את נגע ההמרה מהציבור הישראלי.


 

פתיחת קריאה

הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם. תודה!

bottom of page