top of page
Reviewing the Laws

סטטוס חוקי של טיפולי המרה מסביב לעולם:


אירופה:

אלבניה – על פי כללי האתיקה של עמותת הפסיכולוגים הלאומית הטיפול אסור.

גרמניה – איסור גורף לטיפולי המרה לקטינים, איסור בחוק לטיפולי המרה למבוגרים אם נעשה תחת מרמה או כפייה.

מלטה – איסור גורף לביצוע טיפולי המרה.

הולנד – טיפולי המרה אינם זוכים לסבסוד או למימון על ידי הביטוח הרפואי במידנה.

נורבגיה – נוגד את האתיקה של איגוד הפסיכולוגים במדינה.

ספרד – אסור על פי חוק בכמה אוטונומיות.

שוויץ – על פי הממשלה האיסור נופל תחת ההתחייבות של המטפל לכללי האתיקה ולכן מטפל שכזה חשוף לפעילות נגד פלילית.

אנגליה – פעילות ממשלתית סדירה נגד טיפולי המרה.


אמריקה:

ברזיל – איסור בחוק שמעוגן אף בנורמה האתית של ארגון הפסיכולוגים.

קנדה – אסור בחוק ברוב מדינות הפדרציה, הממשלה בהליכים של חקיקה כלל מדינתית בעניין.

צ'ילה – טיפול שנוגד את האתיקה של משרד הבריאות הצ'יליאני.

אקוודור – אסור לפי החוק למניעת עינויים.

ארה"ב – אסור ב־20 מדינות על פי חוק.

ארגוואי – איסור גורף על פי חוק.


אסיה ואוקיאניה: 

אוסטרליה – פעולות ממשלתיות נגד טיפולי המרה על פי סדר יום ממשלתי ואיסור חוקי בדרגות שונות בכמה מדינות בפדרציה. 

סין – בית המפשט פסק כמה פעמים לטובת מטופלים פיצויים והתנצלות, אך לא קבע מסמרות בעניין.

פיג'י – אסור על פי חוק בריאות הנפש.

הודו – העניין נוגד את עמדת האגודה הפסיכיאטרית ההודית.

סמואה – איסור גורף על טיפולי המרה.

טייוואן – אסור על פי חוק בכל המדינה.


אפריקה: 

דרום אפריקה – נוגד את עמדת איגוד הפסיכיאטרים במדינה. 


 

bottom of page