top of page
pexels-cottonbro-4100655.jpg

 שי שיוביץ"המטפל הדגיש כמה פעמים שרק הוא יודע מה הבעיה ורק הוא יכול לפתור אותה. סמכתי עליו". "אני כעסתי על אבא שלי על הרבה דברים מדומיינים. חיפשתי סיבות לריב כי המטפל אמר והמטפל צודק. זה הוביל למריבות, מתחים וכעסים. האשמתי אותו."

 
לעדויות נוספות:

 

bottom of page